Projekty UE

           

                   ​                                           

PPHU "LAMPEX " IMPORT-EKSPORT ANDRZEJ ZAWISŁA dzięki wsparciu uzyskanemu z Unii Europejskiej realizuje projekt pt. „Rozwój przedsiębiorstwa "LAMPEX" poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu”. Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych poprzez ekspansję działalności eksportowej. Projekt realizowany jest w ramach Działanie 1.4 „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”, Poddziałanie 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W efekcie realizacji projektu przedsiębiorca będzie uczestniczył w trzech imprezach targowych, czterech misjach gospodarczych, otrzyma cztery analizy/opracowania, uzyska dokumenty dopuszczające do wejścia na zagraniczne rynki, a także uzyska 480 godzin doradztwa w zakresie działalności eksportowej. Ponadto w wyniku realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących rezultatów: wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie poprzez utworzenie jednego bezpośrednio utworzonego nowego etatu (EPC) oraz podpisanie przez przedsiębiorstwo czterech zagranicznych kontraktów handlowych. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 917 431,80 zł. Wnioskodawca uzyskał wsparcie w postaci dofinansowania w kwocie 656 143,73 zł. Wkład funduszy unijnych w projekt wynosi 656 143,73 zł.