Procedura Reklamacyjna

 

 

Procedura Zgłaszania i Rozpatrywania reklamacji

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI:

 

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI LAMPEX PDF (pobierz .pdf) Adobe Reader

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA REKLAMACJI LAMPEX DOC (pobierz .doc) MS Word

 

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

 

1. Reklamacje dotyczące wad ilościowych lub jakościowych towaru Klient powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej natychmiast lecz nie później niż w ciągu 3 dni kalendarzowych od momentu otrzymania (odebrania) towaru. O chęci zgłoszenia reklamacji można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: reklamacje@lampex.com.pl

 

2. Klient powinien skorzystać z dostępnego na stronie firmowej dokumentu „Formularz Zgłoszenia Reklamacji”

 

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Klienta, a także dokumentację fotograficzną w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych

 

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni i w tym czasie ustosunkować się do żądań Klienta.

 

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniami Klienta.

 

6. Zapewniamy możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Klientami.